Betsi Cadwaladr University Health Board

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cyfuno Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru (Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Siroedd Conwy a Dinbych fel yr arferent fod), Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru, a chwe Bwrdd Iechyd Lleol Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam.   The Betsi Cadwaladr University Health Board combines the North Wales NHS Trust (previously North East Wales NHS Trust and Conwy & Denbighshire NHS Trust), the North West Wales NHS Trust, and the six Local Health Boards of Anglesey, Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd and Wrexham.
Cymraeg   English
Hawlfraint © Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Copyright © Betsi Cadwaladr University Health Board

Betsi Cadwaladr University Health Board is the operational name of Betsi Cadwaladr University Local Health Board